Vand fra Vrads kan igen drikkes

De 90 forbrugere, der får vand fra Vrads Vandværk, kan igen drikke direkte fra hanen.

Forbrugerne er blevet informeret om, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet, fordi prøverne ikke længere viser indhold af jordbakterier.

Borgerne er blevet rådet til at åbne alle vandhaner og lade dem løbe i 10 minutter, så der ikke er noget bakterievand tilbage i rørene.

Når vandet løber, kan der komme brunligt vand ud af hanerne. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen. Den skyldes, at når der bliver brugt så store mængder drikkevand inden for et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare.