Rådhuset Foto: Esben Stenfeldt

Chefen skal spotte stress tidligere

Flere og flere bliver syge på grund af stress. Også kommunalt ansatte i Silkeborg.

Derfor investerer kommunen nu i ekstra hjælp til medarbejdere, som er sygemeldt med stress. Eller er på vej til at blive det.

De stressbetonede lidelser vokser for tiden. På landsplan regner man med, at 25 procent af alle sygemeldinger har sammenhæng med stress, og Silkeborg Kommune får flere og flere henvendelser, som handler om stress.

- Hidtil har vi håndteret det, når skaden er sket. Nu investerer vi i at gøre en indsats meget tidligt i forløbet, og gerne inden det kommer til en sygemelding, siger personalechef i Silkeborg Kommune Frank Høy.

Indsatsen sker gennem en ny stressenhed hos Jobkompagniet. Målet er, at hjælpe 100 stressede medarbejdere, heraf 40, som endnu ikke er sygemeldt. Og det er chefen, som skal spotte den stressede medarbejder.

- Den sidste, der ser det, er ofte den stressramte selv. Så det er afgørende, at ledere og kolleger er opmærksomme på signalerne og griber ind, siger Frank Høy.

Stressindsatsen er en af flere investeringer, som Silkeborg Kommune sætter i værk for i sidste ende at spare penge på beskæftigelsesområdet. Der bliver investeret knap 1,2 mio. kr., og lykkes indsatsen, er investeringen hurtigt tjent ind.

Sideløbende vil det rette op på kommunens sygefraværsstatistik. Det seneste år har Silkeborg Kommune haft ekstra fokus på sygefravær. Alligevel er det steget.

- Vi håber, at stress-projektet vil medvirke til, at vi når målet om at nedbringe sygefraværet, samtidig med at vi hjælper nogle medarbejdere, som er i risiko for at blive langtidssygemeldt. Det er i sidste ende både til gavn for medarbejderen, for kollegerne og hele arbejdspladsen, siger personalechef Frank Høy.

Fakta: Stressprojektet
Silkeborg kommune investerer knap 1,2 mio. kr. i stressenheden. Jobvejledere fra Jobkompagniet skal hjælpe medarbejdere, som er sygemeldt, og medarbejdere, som er på vej til at blive syge. Målet er, at mindst 10 medarbejdere undgår at blive syge, og at mindst 75 får reduceret deres sygemelding med mindst fire uger. Det vil spare knap to mio. kr. på sygefraværet.

Fakta: Sygefravær
Silkeborg Kommune satte i 2014 ekstra ind for at få sygefraværet ned. Målet var otte procent færre sygedage. Indsatsen gav færre kortvarige sygemeldinger, men langtidssygefraværet steg, og antallet af sygedage pr. medarbejder steg med 0,7 dag pr. medarbejder til i alt 18,69 sygedage årligt.