Psykiatriens Hus. Foto: Silkeborg Kommune

Kommunen kaster millioner i psykiatrien

Silkeborg Kommune har afsat otte millioner kroner, der skal bruges på fem forskellige projekter inden for psykiatrien.

Pengene skal bruges til at forbedre tilbuddene for både børn og voksne med psykisk sygdom.

- Vi oplever på nogle områder et voldsomt pres, fordi vi overtager opgaver fra regionen. Eksempelvis når regionens behandlingstilbud bliver afkortet eller indlæggelser afløst af ambulant behandling, siger leder af Psykiatriens Hus Kirsten Slumstrup.

En del af pengene skal til at videreuddanne medarbejdere til at arbejde med udviklingshæmmede personer, der samtidig lider af en psykisk sygdom. Det kaldes såkaldt oligofrenipsykiatri.

Meningsfyldt beskæftigelse helbreder
Et af de fem projekter, der får gavn af de otte millioner kroner, handler om at bringe psykisk syge personer i beskæftigelse i samarbejdet med Naturstyrelsen.

- Beskæftigelse betyder noget for de fleste. Det giver mening i livet, uanset om man har en diagnose eller ej, og der er større chance for at komme sig, når der er noget meningsfuldt at beskæftige sig med, siger Kirsten Slumstrup.

De otte millioner kroner kommer fra en besparelse i forhold til budgettet i 2014.

De fem projekter:

Oligofrenipsykiatri: Uddannelse af konsulenter med speciale i udviklingshæmmede, som også har psykisk sygdom.

Spiseforstyrrelser: Efterbehandling og støtte efter afsluttet behandling i hospitalsvæsnet.

Meningsfuld beskæftigelse: Nyt tilbud om beskæftigelse i samarbejde med Naturstyrelsen og samarbejde med Jobcentret om at uddanne konsulenter, som skal støtte den enkelte på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Unge med psykisk sygdom: Opfølgning og fokus på at undgå at unge bliver lukket ude af fællesskabet efter afsluttet behandling i regionspsykiatrien. Sammenhæng i indsats fra barn til voksen og på tværs af sektorer.

Psykiatri på tværs: Ansættelse af projektleder med ansvar for nuværende og kommende projekter i samarbejde med Region Midtjylland i Psykiatriens Hus.