Rendegraver

Gødvad Enge holder åben byggegrund

Nu kan du blive klogere på Gødvad Enge, et kommende boligområde for dem, der drømmer du om glade børn med røde kinder og mudder til op over ørene. Naboer, der hellere end gerne låner dig mere end en kop sukker. Og en grønnere hverdag, hvor det gode liv og god samvittighed går hånd i hånd.

Lørdag den 18. april kan du komme ud og se Gødvad Enge-området.

Gødvad Enge bliver det første bæredygtige boligområde i Silkeborg. Grundene sættes til salg i efteråret 2015, men allerede nu får du mulighed for at se nærmere på området.

Her kan du se, hvor langt man er kommet med byggemodningen og få et indtryk af, hvor boligveje, stier og fællesarealer kommer til at ligge, når ingeniør Bente Rands Mortensen viser rundt.

Tag gerne ungerne med – og giv dem en oplevelse, når de får lov til at se alle de store maskiner og sidde i en rigtig gravko.

Der er kaffe eller en sodavand og et stykke kage til de fremmødte.

Tid: Lørdag den 18. april 2015, kl. 14.00-16.00.
Sted: Gødvad Enge-udstykningen. Indgang fra Landskronavej i Gødvad, Silkeborg