Foto: Folketinget

SF: Der skal investeres mere i de ældre

Debatindlæg

SF vil investere i de ældre. Kun ved at afsætte flere midler til det stigende antal ældre kan vi sikre både ordentlig pleje, men også flere ressourcer til forbedringer på ældreområdet. Behovet for hjælp stiger med alderen. Den hjælp har alle ældre krav på.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældre-millliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især fordi antallet af ældre vil vokse markant.

Om bare fire år vil der være 87.000 flere folkepensionister. Det er bare nogle af de hårde facts, som udfordrer os. Det vil hverken jeg eller resten af SF være med til at lukke øjnene for. Man kan gøre mange ting, men det her handler grundlæggende om penge. Gode og engagerede medarbejdere kan ikke løfte udfordringen uden at økonomien er i orden.

Helt konkret ønsker SF derfor, at der afsættes et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre. Det svarer til ca. 4 mia. kr. i 2019 i forhold til 2015. Vi har regnet på, hvad det betyder for Silkeborg. Og jeg er glad og stolt over at kunne sige, at det betyder, at der tilføres 60 mio. ekstra til ældreplejen i Silkeborg i 2019, hvis SF alene kunne bestemme, hvordan ældreområdet skal prioriteres i de kommende år.

Pengene skal naturligvis bruges ordentligt. Og når det handler om Silkeborgs ældre borgere og ældrepleje, så mener jeg, at Silkeborg kommune bedst ved, hvordan pengene helt konkret skal bruges. Det eneste krav fra SF er, at de selvfølgelig går til de ældre. Jeg håber og tror, at nedskæringsstoppet kan være med til at sikre en ældrepleje, som er de ældre, medarbejderne og vores velfærdssamfund værdigt.

Mange ældre, som får brug for hjælp, ønsker stadig at klare sig i eget hjem så længe som muligt. Andre har behov for at bo et sted med et mere intensivt plejemiljø. I begge tilfælde skal støtten bygge på respekt for den ældre.