Informationsmøde om ydelse til ledige

Siden afkortelsen af dagpengeperioden har fremtiden været usikker for de arbejdsløse, der ikke har ret til kontanthjælp. På mandag indformerer Silkeborg Kommune om mulighederne.

Først blev den midlertidige arbejdsmarkedsydelse indført som afløser for dagpengene. Med finansloven 2015 blev den midlertidige kontantydelse vedtaget som afløser for arbejdsmarkedsydelsen.

Mandag den 20. april holder Silkeborg Kommune informationsmøde om den midlertidige kontantydelse i Medborgerhuset.

På mødet vil Kommunen blandt andet fortælle om, hvem der har ret til at modtaget kontantydelse.

Kontantydelsen svarer til mellem 60 og 80 procent af dagpengesatsen for personer, der er fyldt 30 år. Kontantydelsen bliver ikke påvirket af formue, bil eller hus - i modsætning til kontanthjælp.

Det er gratis at deltage på informationsmødet, der foregår fra klokken 16.00 til 17.30. Det er ikke nødvendigt at melde sig til.

Kort om ydelsen
• Ydelsen er til borgere, der har opbrugt dagpengeretten efter januar 2015
• For at modtage ydelsen skal man have opbrugt retten til dagpenge og retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
• Ydelsen er midlertidig, så de sidste, der kan modtage ydelsen, er borgere der opbruger retten til dagpenge i 1. halvår af 2017
• Modtagere af kontantydelse skal deltage i aktive tilbud for at modtage ydelsen