Foto: Silkeborg Kommune

Gudenå-kommuner vil kigge på grøden

Gudenåen løber gennem Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner, og nu vil de fire lave nye fælles spilleregler for Gudenåen.

De nye regler, vandløbsregulativet, skal først og fremmest tage hensyn til oversvømmelser og den megen grøde.

Det nuværende vandløbsregulativ har 15 år på bagen, og der er sket ændringer i grødevæksten gennem årene.

- Det nuværende regulativ er fejlbehæftet, uklart og tager hverken højde for den forøgede grødevækst og vandstand i Gudenåen. Vi er enige om, at der er behov for at gøre noget og er også enige om, at det ikke dur at vælge løsninger, som flytter problemerne til en anden kommune, siger formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Silkeborg, Jarl Gorridsen.

Det er især grundejere i Silkeborg kommune, der er plaget af oversvømmelser, når vandstanden i åen er høj.

Favrskov og Viborg kommuner døjer også med oversvømmelser i mindre grad, mens sejlere og fiskere i Randers genereres af store mængder grøde.

En gruppe embedsmænd fra de fire kommuner skal nu arbejde videre med et oplæg til nyt vandløbsregulativ. Og der er i den forbindelse også lagt op til at involvere berørte grundejere og andre interessenter.