Hjemløse skal hurtigere flytte i egen bolig

Silkeborg Kommune etablerer et helt nyt tilbud til hjemløse borgere. De skal hurtigst muligt flytte i egen bolig med intensiv støtte.

Kommunen åbner for det nye forsorgstilbud den 1. juni.

Hvis tilbuddet får den forventede succes, kan det hjælpe 9 ud af 10 ud af hjemløshed.

Princippet bag forsorgstilbuddet hedder ’Housing First’ og er en afprøvet metode til at gøre overgangen fra et omtumlet liv til en hverdag med fast base og rytme så holdbar som muligt.

- De her borgere flytter ofte mellem forsorgshjem rundt i landet, er invalideret af livet og har levet med sociale problemer og misbrug i mange år. Vi ved, at langt flere, end vi tidligere har troet, kan bo i egen bolig, hvis de følges af en tæt individuel indsats i eget hjem, fortæller afdelingsleder i Silkeborg Kommunes Udsatteafdeling, Flemming Rønn Steen.

Første med ren Housing First
Silkeborg Kommune er den første kommune i landet, der etablerer et nyt tilbud, der alene bygger på Housing First.

Erfaringer fra Housing First viser, at hjemløse ikke først skal ‘gøres parate’ til at komme i egen bolig.

- Man lærer bedst at bo, når man har et sted at bo. I det nye tilbud finder vi ud af, hvad der skal til, for at den enkelte beboer kan komme over de forhindringer, der gør et liv i egen bolig svært. Vi tilbyder hjælp og støtte til selv at tage ansvar for at komme videre i livet – ikke et herberg, hvor man kan bo i månedsvis og få maden serveret, siger Flemming Rønn Steen.

Det nye forsorgstilbud får adresse i Borgergade og plads til seks hjemløse ad gangen.

Antallet af hjemløse er steget med 16 procent på landsplan fra 2009-2013. Stigningen i hjemløshed har dog været markant mindre i de kommuner, der har benyttet sig af Housing First.

Cirka 60 borgere i Silkeborg Kommune har ikke fast adresse eller kan af forskellige grunde ikke fungere i den bolig, de har.