Kort: Silkeborg Kommune

Nordskovvej skal tage hensyn til flagermus

Den nye Nordskovvej – altså vejen der skal gå fra Drewsensvej parallelt med Århusvej – bliver lavet, så der tages særligt hensyn til flagermus.

Ifølge mja.dk skal flagermusaktiviteten i Nordskoven overvåges i et år – og derefter skal der tages stilling til, hvad der skal gøres for at vejen og bilerne ikke skal koste flagermusene livet.

I første omgang skal man undersøge, om hule træer er bolig for flagermus, inden de fældes.

Der bliver også opsat et særligt gult- og orange blinklys, der gør bilister opmærksom på, at de kører i et følsomt område, og i sommerperioden vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Ifølge mja.dk skal der også, efter aftale med Naturstyrelsen, etableres et nyt vandhul for vandsalamandere, og padderør under Nordskovvej, så padder og andre smådyr kan komme sikkert frem til vandhullerne.