Rendegraver

Sinding ønsker helt ny by ved grusgrav

Lodsejere ved Sinding har søgt om at omdanne 65 hektar ved Sinding Grusgrav til boligområde med plads til 650 boliger. En helt ny by.

Silkeborg Kommune har afvist at reservere de 65 hektar til boligområdet, det skriver mja.dk.

Kommunen har et loft for, hvor mange hektarer, der kan være reserveret ad gangen. Derfor kan der ikke afsættes 65 hektar ved Sinding Grusgrav.

Den nuværende kommuneplan for området omkring grusgraven tillader at omdanne 10 hektar til energirigtigt boligområde.

Så længe, der stadig graves i grusgraven, kan der ikke sættes gang i det store projekt alligevel, så ifølge mja.dk, vurderer Silkeborg Kommune, at der kan gå 15-20 år.

En hektar er 10.000 kvadratmeter.