Penge uddelt til lokal integration

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har besluttet at uddele penge til tre projekter, der skal styrke integrationen i Silkeborg.

Pengene kommer fra en pulje på 75.000 kroner, som er reserveret til frivillig indsats på integrationsområdet.

Kost og motion

AG Bydelsmødre Silkeborg har i samarbejde med DGI/ Alderslyst gymnastikforening ansøgt om 35.000 kroner.

Pengene skal gå til en uddannelse og til træningstøj til kvinder omhandlende kost & motion. Kvinderne
kommer ud af eventuel isolation og samtidig bliver de introduceret til bedre mental sundhed og til det
danske foreningsliv.

Kvinderne vil kunne invitere nyankommne flygtningekvinder med på holdet, eller vare dele ud af deres viden og kompetencer.

Fritidsaktiviteter til unge

Interkulturel Forening Silkeborg har ansøgt og fået bevilget 18.000 kroner til primært de uledsagede unge flygtninge, som kommer til Silkeborg og er i gang med at etablere sig her. Pengene bruges til at betale deres kontingent i fritidsklubberne.

Derudover skal nogle af de unge som kommer til byen lige nu fra asylcentrene, have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, hvor der er krav om medlemskontingent. Mange af dem som kommer lige nu er store familier, og det kan blive en stor post i familiens budget, hvis de har flere børn, der gerne vil deltage i aktiviteter.

Workshop for integrationsmedarbejdere

Et projekt under socialsektionen i Silkeborg Kommune er blevet bevilget 15.000 kroner.

Det er til et projekt, der startes med en kick-off workshop, hvor medarbejdere fra Integration - og
Støtte- og Vejledningsteamet deltager sammen med interesserede frivillige og frivillige foreninger.

På workshoppen arbejdes med at skabe indsigt i mulighederne for samarbejde mellem kommunen
og de frivillige omkring integrationsindsatsen,

De 15.000 dækker udgifter til kick-off-arrangement samt følgeomkostninger til konkrete aktiviteter.

Blå Kors – Kirkernes sociale arbejde i Silkeborg – havde ansøgt om 31.718 kroner til en tur til legoland med spisning – men det beløb bevilges ikke, da udvalget ikke synes, at en udflugt behøver foregå så langt væk og koste så meget.