Driften af to plejehjem skal i udbud

Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune har valgt at sætte driften af to af kommunens plejecentre i udbud.

De to plejecentre har tilsammen 63 plejeboliger – det drejer sig om Sandgårdsparken i Kjellerup og Solgården i Sjørslev.

Beslutningen om at udsætte driften af plejecentre for konkurrence er aftalt i den politiske budgetaftale for 2015.

- Konkurrencen skal sikre, at vi forvalter borgernes penge fornuftigt. Byrådet ønsker at bruge konkurrenceudsættelse som endnu et middel til at sikre, at vi fortsat udvikler kvaliteten på ældreområdet, siger formanden for Ældre- og Handicapudvalget, Karina Due (DF).

Kommunen forventer ikke nødvendigvis at spare penge ved udliciteringen.

- Det afgørende for mig er heller ikke, om det er det private eller det offentlige, som løser opgaven. Det afgørende er, at opgaven løses bedst muligt og billigst muligt, siger Karina Due.