76 procent af Danbolig-mæglerne siger, at skolelukninger betyder prisfald for kvarterets huspriser. Foto: Silkeborg Kommune

Skolen bestemmer valget af bolig

Når børnefamilier vælger bolig, bliver der ikke kun kigget på kvadratmeterpriser, energimærkning og antal børneværelser. Kvaliteten af den lokale skole er nemlig blevet et afgørende parameter for valg af bolig blandt børnefamilier, viser en undersøgelse blandt Danboligs mæglere.

Lars Blach, indehaver af Danbolig Silkeborg, tilhører det flertal, der mener, at skolen har stor betydning for valg af bolig.

- Der er en klar stigende interesse for skolen i forbindelse med valg af bolig. Det har ikke fyldt så meget tidligere, men i dag ser jeg en tendens til, at det betyder meget for boligsøgende med børn, siger Lars Blach.

Skoledistriktet styrer boligkøb
Mæglerne oplever den stigende interesse for skolen, når de taler med børnefamilierne. Her bliver tre ud af fire mæglere altid eller ofte spurgt ind til kvaliteten af den lokale skole.

- Når vi har med yngre børnefamilier at gøre, betyder skolen utrolig meget. Teenagefamilier er generelt svære at flytte på, og de bliver typisk boende, til skolegangen er endt, siger Lars Blach.

Mens den generelle kvalitet af skolen betyder meget, er skolens karaktergennemsnit mindre vigtigt. 55 procent af mæglerne svarer, at skolens karaktergennemsnit har middel eller stor betydning.

Forældre er engagerede
Familievejleder Lola Jensen forklarer, at skolelukninger, skolereform og ikke mindst større forældre-fokus har gjort skolen til en afgørende faktor, når der vælges bolig.

- Forældre i dag går mere op i deres børns liv end tidligere. Niveauforskellen mellem skolerne er samtidig blevet tydeligere. Det betyder, at forældre bruger mere tid på at sætte sig ind i børnenes kommende skole, siger hun.

Hele 78 procent af de adspurgte mæglere oplyser, at skoletilbuddet har stor eller altafgørende betydning ved valg af bolig, mens 14 procent af mæglerne vurderer, at skoletilbuddet har middel betydning. Kun 8 procent af mæglerne siger, at skoletilbuddet har ingen eller lille betydning.