Fra Vejdirektoratets hjemmeside

Skærbækvej bliver afspærret i ti dage

Fra weekenden og ti dage frem vil Vejdirektoratet afspærre Skærbækvej, så de kan færdiggøre arbejdet med at genetablere vejen og det nye Resenbrokryds.

Når Skærbækvej igen åbner den 18. maj er Resenbrokrydset så færdigt, at der ikke bliver flyttet mere på vejsystemerne i området, frem til at hele motorvejen åbner i 2016.

Er du i bil og skal fra Resenbrokrydset mod Resenbro, skal du altså køre en omvej via Oslovej og Resendalvej.

Der sker også ændringer for cyklisterne (se figuren i bunden af artiklen).

Stierne på Århusvej er spærret på begge sider af vejen, så cyklister og fodgængere skal benytte Gjernstien til og fra Resenbro.

På Skærbækvej er cykel- og gangstien på den ene side spærret – men på den anden side er der lavet dobbeltrettet cykel og gangsti.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet skaber ekstra kø i myldretiden for trafikken mellem Silkeborg og Hårup - så tag afsted i god tid.

I øvrigt forventer Vejdirektoratet generelt stadig kø til og fra Resenbrokrydset i myldretiden. Køen forsvinder først, når motorvejen åbner i 2016.

[caption id="attachment_4909" align="alignnone" width="450"]Fra Vejdirektoratets hjemmeside Fra Vejdirektoratets hjemmeside[/caption]