Foto: Hospitalsenhed Midt

Hospital: Byrådet svarer skarpt igen

Regionshospitalet Silkeborg bliver ramt urimeligt hårdt, skriver borgmester Steen Vindum byrådets vegne i et høringssvar til Region Midtjylland

To år i træk er Regionshospitalet Silkeborg kåret som Danmarks bedste mindre hospital. Nu er der på nogle områder lagt op til at spare så meget, at det nærmer sig lukning.

Den prioritering er Silkeborg Byråd stærkt bekymret over, fremgår det af et høringssvar til regionsrådets plan for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

- Det giver ikke mening, at man rammer et hospital, som kan dokumentere produktivitet, kvalitet, patienttilfredshed og faglige resultater i top, med et krav om besparelser langt over gennemsnittet. Det hospital burde i stedet belønnes med et mindre krav om besparelser og samtidig være en inspiration for andre til at stræbe efter samme resultat, skriver borgmester Steen Vindum på byrådets vegne til regionen.

Tryghed og arbejdspladser på spil
I alt skal regionsrådet spare 699 mio. kr. i 2015-2019. I gennemsnit er der lagt op til at spare 3,4 procent på sygehusene i Region Midtjylland.

I Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg er en del af, er det 7,2 procent og i Silkeborg endnu mere. Det vil alene i 2016 koste 117 fuldtidsstillinger i Silkeborg.

Planen vil blandt andet lukke intensivafdelingen og flytte hovedparten af de medicinske sengepladser. Derudover mister Silkeborg akutlægebilen, som var kompensationen, da regionsrådet i en tidligere sparerunde nedlagde Silkeborg som akuthospital, og regionspsykiatrien vil blive ledet fra Viborg.

Høringssvaret indeholder et tilbud til regionsrådet om dialog - nu og når beslutningen er truffet - for i fællesskab at udvikle sundhedsvæsnet.

- Det er dog Silkeborg Kommunes håb og ønske, at grundlaget for sådan en dialog er, at der fortsat er et velfungerende, fuldt funktionsdygtigt og udviklingsorienteret regionshospital og Psykiatriens Hus i Silkeborg, skriver Steen Vindum videre i svaret.

Blandt byrådets argumenter er:

  • De seneste to år i træk er hospitalet udnævnt til Danmarks bedste mindre hospital.
  • Hospitalet ligger i top tre i syv ud af 10 specialer i vurderingen af Danmarks bedste hospitaler.
  • Fra 2011 til 2012 steg antallet af behandlinger med 25 procent og i 2013 med yderligere 10-20 procent.
  • Hospitalet er anerkendt for at arbejde så innovativt, at det udvikler hospitalsvæsnet generelt i Danmark.
  • Siden 2007 har hospitalet været udpeget til Center of Excellence for at udvikle optimale patientforløb. Som en del heraf har man udviklet det, der i udlandet er kaldt ”Silkeborg-modellen”, det vil sige tværfagligt samarbejde omkring at stille hurtige diagnoser.

Læs hele svaret her: Høringssvar - Spareplan Region Midtjylland.