Vindmølleplaner er skrottet

Et flertal i plan-, miljø- og klimaudvalget har efter hvad silkeborgnyt.dk erfarer, besluttet, at skrinlægge de tre 150 meter høje vindmøller, der ellers var planlagt til opstilling ved Aunsbjerg Gods.

Årsagen er usikkerheden omkring lavfrekvent støj.

Sagen er, at der er uvished om hvorvidt lavfrekvent støj fra vindmøller er sundhedsskadeligt for mennesker – hvilket er noget Sundhedsstyrelsen frem til 2017 er i gang med at undersøge.

Vindmølleplanerne ved Aunsbjerg Gods har afstedkommet en voldsom modstand fra naboer og andre aktører, der har indsamlet over 400 underskrifter imod planerne.