Torvet Foto: Esben Stenfeldt

Kommunen søger idéer til Torvet

Byggeriet af parkeringskælderen under Torvet skal efter planen begynde i efteråret og stå færdig i begyndelsen af 2017. Når kælderen åbner, skal overfladen præsentere et nyt, flot torv.

Silkeborg Kommune vil gerne have borgernes idéer og input til, hvad der i fremtiden skal være på Torvet.

Fra maj og frem til august vil Kommunen blandet andet lave interviews, workshops og stå i en bemandet container-butik på Torvet. Alt sammen under overskriften "Byens torv - Byens hjerte - Byens liv. Vi skaber det sammen."

I juni vil Kommunen stå i den bemandede container-butik på Torvet for at samle ideer, ønsker og meninger fra borgerne. I butikken er der plancher med historiske billeder og billeder, som kan inspirere borgerne til det fremtidige torv.

I august skal der være et borgermøde, hvor de indsamlede idéer præsenteres, og så kan de fremmødte komme med kommentarer eller supplerende idéer.

Når alle borgere har haft mulighed for at komme med deres input, skal der i efteråret præsenteres en skitse af det nye torv.

Silkeborg Kommune har afsat 25 millioner kroner til at renovere Torvets overflade i løbet af 2016 og 2017. Renoveringen skal efter planen begynde i efteråret 2016.