Torve-P: Ingen ny lokalplan til indkørsel

"Parkeringskælderen skal have vejadgang gennem en tunnel fra Lille Søgade." Eller det står der i hvert fald i den lokalplan, der blev lavet i 2012 for at give mulighed for parkeringskælderen under Torvet.

Siden den lokalplan blev lavet, har planerne ændret sig. Nu skal indkørsel ske via Rådhusgade i stedet. Derfor har Silkeborg Kommune tænkt sig at give dispensation fra lokalplanen.

Planerne om dispensation skal nu sendes i høring.

Parkeringskælderen skal have vejadgang gennem en tunnel fra Lille Søgade, står der i den eksisterende lokalplan.

Kommunen mener, at flytningen af adgangsvejen er en mindre afvigelse fra lokalplanen, så der ikke er pligt til at lave en ny lokalplan.

En detaljeret gennemgang af projektet har vist, at en indkørsel fra Rådhusgade både er lettere og billigere at lave, men den har til gengæld fået beboerne i Rådhusgade på barrikaderne tidligere.

Beboerne i Rådhusgade har tidligere krævet en overdækning af indkørslen for at begrænse generne ved støj og forurening.

Beslutningen om at give dispensation har udvidet høringsfristen til fire uger, og når den frist er ovre, vil Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tage stilling til, om der skal gives dispensation til lokalplanen.

Indkørslen via Rådhusgade vil øge trafikken i den lille gade fra 500 til 1800 biler i døgnet.