VVM: Torve-P påvirker ikke miljøet nok

Kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg har besluttet, at spørgsmålet om parkeringskælderen under Torvet og en indkørsel fra Rådhusgade ikke skal gennem en VVM-redegørelse.

Udvalget vurderer, at kælderen og indkørslen ikke giver så store påvirkninger af miljøet, at det udløser en pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Den afgørelse sendes nu i partshøring, hvor blandt andet naboer i Rådhusgade og omkring Torvet kan kommentere afgørelsen.

Oprindeligt var det meningen, at adgangen til parkeringskælderen skulle foregå via en tunnel fra Lille Søgade – det er også den model, der er godkendt i lokalplanen.

De nye planer med direkte adgang fra Rådhusgade skal igennem hele godkendelsesprocessen med nabohøringer, før de kan blive en realitet.

Høringsperioden udvides fra normalt to uger til fire uger, og det bliver ikke som normalt kun de nærmeste naboer til projektet, som bliver hørt, men også alle beboerne i Rådhusgade og for eksempel Bevaringsforeningen får høringsbrev fra Silkeborg Kommune.