Far kan også få en fødselsdepression

Syv procent af alle nybagte fædre oplever fødselsdepression. Derfor sætter sundhedsplejen i Silkeborg Kommune nu ekstra fokus på fars sindstilstand og tilbyder screening af både ham og mor, når barnet er cirka to måneder.

- Traditionelt har vi mest haft fokus på mødrene i forhold til fødselsdepression, men faktisk er fædrene i stigende grad også i fare for at udvikle depression efter fødslen. Mange bliver overrumplede over det store ansvar over et nyt lille menneske. Andre føler afmagt og utilstrækkelighed, fordi de ikke føler, at de kan bidrage med noget, hvis barnet græder eller er sultent, siger sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune, Gitte Strøm.

Allerede første gang sundhedsplejen besøger den nybagte familie, aftaler de tid til screening af efterfødselsdepression hos både mor og far.

Screeningen udføres ved hjælp af et skema og danner grundlag for en uddybende snak om fælles forventninger.

- Det her handler mest om, hvordan mor og far har det, og hvordan de kan støtte hinanden bedst muligt i forhold til de tanker og følelser, der kan opstå i kølvandet på den nye forældrerolle; mindre søvn, isolation og måske skamfuldhed, fordi man tror, at man er den eneste, der har negative tanker. Ofte udvikler en depression sig, fordi forældrene mistolker hinandens signaler, forklarer Gitte Strøm.

Depression hos mænd kan vise sig ved øget temperament og irritabilitet, mens kvinder mere vender det indad og bliver triste og handlingslammede.

Screeningen for fødselsdepression er et frivilligt tilbud.