Foto: Silkeborg Kommune

Specialklassen fører ikke til arbejde

Det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man gik i specialklasse i folkeskolen, det viser en ny undersøgelse blandt 2700 unge fra Silkeborg Kommune.

Undersøgelsen viser, at de unge fra specialklassen har dobbelt så stor risiko for at blive arbejdsløse som deres jævnaldrende kammerater.

- Unge, der har gået i specialklasse, har vanskeligere ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har vi nu tal på, og så må man tage stilling til, om det er OK, eller om målet skal være at få flere i arbejde, det siger en af forskerne bag undersøgelsen, psykolog Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

Undersøgelsen viser også, at de unge fra specialklassen har 16 gange så stor risiko for at ende på førtidspension.

I undersøgelsen er 2700 unge født i 1993 og 1995 blevet vurderet i forhold til beskæftigelse og tilknytning til det offentlige system i dag. 186 af de unge har gået i specialklasse.

Silkeborg Kommune overvejer nu at lave en undersøgelse af, hvordan det er gået de 186 specialklasseelever i uddannelsessystemet sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater.