Illustration: Årstiderne Arkitekter

30 almene boliger på vej i Gødvad Enge

Det kommende boligområde Gødvad Enge kommer blandt andet til at bestå af 30 almene boliger.

Byrådet har vedtaget at støtte op om Arbejdernes Byggeforenings ønske om at opføre de almene boliger. Støtten består blandt andet af et kapitalindskud på 6,5 millioner kroner, hvilket svarer til ti procent af den samlede byggepris på 64,5 millioner kroner.

Gødvad Enge er et særligt bæredygtigt boligområde, så byggeriet skal bestå af lavenergihuse og blandt andet have grønne tage.

Boligerne skal leve op til det overordnede mål for Gødvad Enge, der er en bydel i vandbalance, så fremtidens skybrud kan håndteres uden problemer.

De 30 boliger bliver henholdsvis 96 og 112 kvadratmeter store og får tre eller fire værelser.

Huslejen anslås at blive på mellem 7300 og 8500 kroner plus forbrug. Arbejdernes Byggeforening forventer byggestart i efteråret.

Gødvad Enge skal i alt rumme 170 boliger.