Foto: Esben Stenfeldt

Sagsbehandlingstid faldt i Silkeborg

Silkeborg Kommune er blevet hurtigere til at behandle miljøgodkendelser fra virksomheder, der har med mennesker, dyr eller planter at gøre.

En miljøgodkendelse skal sikre, at virksomheden drives med respekt for omgivelserne.

Det kan eksempelvis være landmanden, der gerne vil renovere sin stald eller tage ny teknologi i brug i marken, så skal han have en miljøgodkendelse.

For få år siden var Kommunen mere end 500 dage om at behandle en sådan ansøgning, men sidste år tog det kun 142 dage.

Silkeborg behandler nu sagerne hurtigere ned landsgennemsnittet, og det er målet at komme endnu længere ned.