Foto: Google Maps

Lille flertal for Sejs-Svejbæk-fusion

Vejdirektoratet vil som udgangspunkt kun skilte til én by på afkørslen til Sejs og Svejbæk, derfor har Silkeborg Kommune foreslået at slå navnene sammen.

Siden midten af maj har Sejs-Svejbæk Lokalråd forhørt sig blandt beboerne i det sammensmeltede byområde, og der viser sig et lille flertal for ét fælles navn.

I en spørgeundersøgelse på nettet svarer 53 procent, at de gerne vil være med til et fælles skilt, der siger 'Sejs-Svejbæk'. De andre 47 procent foretrækker to separate byskilte.

Lokalrådet har suppleret den digitale spørgeundersøgelse med mundtlige og skriftlige tilkendegivelser, og så er der et lidt større flertal for ét skilt - 55,7 procent.

- Resultatet af vore anstrengelser viser en lille overvægt af borgere, som mener, at vi lever i et fælles samfund, hvor navnet Sejs-Svejbæk på byskiltene giver en fornuftig og praktisk ramme for de to sammenvoksede byer, skriver lokalrådsformand Helle Præsius Busk i høringssvaret til Kommunen.

Formanden påpeger desuden, at det er tydeligt, at alle fortsat vil fortælle, at de kommer fra enten 'Sejs' eller 'Svejbæk', uanset skiltningen.

Lokalrådet vil gerne holde fast i de to navne, selvom skiltningen slås sammen. Så begge navne skal optræde på landkort og på blå egnsskilte.

Navnet Sejs stammer fra 1654 og Svejbæk kom til i 1872.