Kort: Silkeborg Kommune

Klage sætter Nordskovvej på pause

Åbningen af Nordskovvej er i forvejen blevet forsinket af flere omgange, og nu kan der komme yderligere forsinkelser.

Danmarks Naturfredningsforening har sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og den klage har fået såkaldt opsættende virkning. Det vil sige, at så længe klagen behandles, må anlægsarbejdet ikke begynde, det skriver mja.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet har en sagsbehandlingstid på op mod 12 måneder, så klagen kan forsinke vejen.

Så galt håber teknik- og miljøchef Søren Peter Sørensen dog ikke, det vil gå. Han siger til mja.dk, at Kommunen håber på en hurtig behandling af klagen, der ikke var uventet.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening går på forholdene for damflagermus og det store indgreb i Nordskoven.

Silkeborg Kommune må gerne arbejde videre med planerne om Nordskovvej, men arbejdet risikerer at være spild af ressourcer, hvis Natur- og Miljøklagenævnet giver medhold i klagen.

Naturstyrelsen har tidligere haft indsigelser mod vejprojektet, men de blev droppet i februar, efter der blev indgået aftale om beskyttelse af sjældne flagermus i Nordskoven.

Det har hidtil været forventningen, at Nordskovvejen står færdig i løbet af 2017.