Liste I: Fem hurtige til kandidaten

Leif Mikkelsen er pensioneret landmand og har siddet i Folketinget siden 2001. Familien er altid tæt på Leif Mikkelsen, sønnen er nemlig rykket ind og har overtaget gården, mens datteren bor lige ved siden af og er hans kampagneleder. Han har tidligere været aktiv inden for foreningsidræt i mange år.

Vi stillede ham fem hurtige spørgsmål.

Hvordan kom du ind i politik?
- Det gjorde jeg, fordi jeg blev opfordret til det. Jeg løb rundt på Christiansborg i mange år og lavede lobbyarbejde som DGI-formand. Så blev jeg opfordret til at stille op for Venstre, måske fordi jeg kunne trække nogle stemmer i foreningslivet.

Hvilket politisk område brænder du mest for?
- Da jeg startede i politik, var det kulturområdet, for der hørte idrætten hjemme, og det var fantastisk spændende at føre over. Nu er jeg nok blevet lidt mere erhvervsorienteret med særligt fokus på landbruget.

Hvad vil du gøre for Silkeborg?
- Silkeborg er heldigvis en naturskøn plet i Danmark, som gør, at folk flytter hertil bare med den begrundelse. Jeg har den grundholdning, at man ikke skal være sognerådspolitiker, når man sidder i Folketinget. Det, jeg er med til at beslutte, som er godt for Danmark, det er også godt for Silkeborg.

Hvis du ikke var hos Liberal Alliance, hvor ville du så være?
- Hvis jeg skal vælge, så vil jeg vælge Venstre. Selvom jeg siger, at Venstre og Socialdemotratiet er det samme, så kan jeg dog ikke være socialdemokrat.

Hvad gør du, hvis du ikke bliver valgt ind?
- Jeg skal nok overleve, jeg har prøvet det før. Jeg røg jo ud ved valget i 2007, og så blev jeg valgt ind igen i 2011. Jeg blev hverken alkoholiker eller andet i den periode.