Foto: Mark Knudsen

Liste Ø: Fem hurtige til kandidaten

Jakob Sølvhøj er en rigtig fagforeningsmand. Han er landsformand i fagforeningen FOA's pædagogisk gruppe, og så har han selv en baggrund som pædagogmedhjælper. Jakob Sølvhøj er gift med en socialpædagog, og de har tilsammen fire børn og to børnebørn.

Vi stillede ham fem hurtige spørgsmål.

Hvordan kom du ind i politik?
- Det gjorde jeg tilbage i 1970'erne i forbindelse med folkeafstemningen om Danmarks medlemskab af EF. Dengang var jeg aktiv i Folkebevægelsen mod EF. Da Enhedslisten startede i 1989 kom jeg med, og det har jeg været lige siden.

Hvilket politisk område brænder du mest for?
- Det, der har med velfærden at gøre, og jeg synes, sådan noget som handicappolitik er utroligt underprioriteret, så jeg synes, det er rigtig vigtigt at arbejde for bedre vilkår for handicappede borgere.

Hvad vil du gøre for Silkeborg?
- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at forhindre, at der bliver skåret ned på Silkeborg sygehus. Det kræver, at vi får tilført nogle flere penge til regionen, for løsningen er ikke bare at sende sorteper videre til andre sygehuse.

Hvis du ikke var hos Enhedslisten, hvor ville du så være?
- Så ville jeg formentlig være partiløs på venstrefløjen, men jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle være organiseret i Enhedslisten.

Hvad gør du, hvis du ikke bliver valgt ind?
- Så fortsætter jeg mit arbejde i FOA som landsformand og i forbundsledelsen. Og så fortsætter jeg med at være aktiv i Enhedslisten, hvor jeg stiller op til hovedbestyrelsen igen.