Foto: Hospitalsenhed Midt

Hospitalet og akutbilen er reddet..!

Protesterne har hjulpet – Regionshospitalet Silkeborg slipper for de værste af de nedlæggelser og besparelser, Regionsrådet havde lagt op til i en spareplan.

I går aftes belsluttede partierne i Regionsrådet hvordan man vil spare 699 mio. kroner på regionsbudgettet.

Og den gode nyhed er, at Silkeborg beholder både intensivafdelingen og lægebilen.

Samtidig betyder forliget at der skal kun skal nedlægges 23 af Silkeborgs 61 medicinske sengepladser. Selvom det er væsentligt mindre end oprindeligt foreslået betyder det, at hospitalet kun kan modtage patienter til indlæggelse i dagtimerne.

Men samlet set betyder forliget at Regionshospitalet kan beholde Diagnostisk Center.

Ledende overlæge: Ingen besparelse i at flytte sengepladser til Viborg

Overlæge Ulrich Fredberg siger til Din Radio 8600, at han umiddelbart er tilfreds med forliget, for hvis de oprindelige besparelser var blevet gennemført, ville det på sigt have betydet lukning af hospitalet. Nu kan man beholde sine specialer samlet og stadig uddanne læger.

Til gengæld er han træt af at otte af de senge, der nedlægges i Silkeborg skal flyttes til Viborg. Det giver ingen besparelse for Regionen og det betyder at akutlægebilen kommer til at køre “taxakørsel” mellem Silkborg og Viborg – og der er bestemt heller ikke nogen faglig begrundelse, siger han.

Sengene i Silkeborg er nogle af de mest effektive senge i regionen med den mindste liggetid, og Ulrich Fredberg håber at politikerne vil rette på det punkt, inden aftalen underskrives i morgen onsdag.

Nedlæggelsen af de medicinske senge kommer ifølge Ulrich Fredberg også til at betyde, at hvis man bliver henvist til hospitalet efter klokken 17:00, skal man møde op på Viborg Sygehus, og bliver man indlagt skal man forblive i Viborg indtil behandlingen er færdig.

Regionsrådsformand glæder sig over resultatet

- Regionsrådet har lyttet til borgernes bekymring og har prioriteret mere tryghed og en mere ligelig geografisk balance end det oprindelige udspil, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Han glæder sig over, at spareplanen er vedtaget. Men regionsrådsformanden peger samtidig på, at den uundgåeligt vil få konsekvenser for både borgere og ansatte.

- Vi kan ikke skære så stor en del af budgettet, uden at det kan mærkes. Nogle borgere vil fx få længere til den service, vi leverer. Og vi bliver desværre fortsat nødt til at skulle nedlægge mange stillinger. En del vil kunne ske ved naturlig afgang, men vi kan desværre ikke undgå afskedigelser.

I det oprindelige udspil til spareplan blev det skønnet, at antallet af stillinger skulle formindskes med ca. 800 stillinger. Efter forliget er skønnet mindre, nemlig 777. Det skyldes især, at de foreslåede ændringer på akutområdet i vid udstrækning ikke gennemføres.

Regionsrådet vedtager besparelserne endeligt på rådsmøde onsdag 24. juni.

Se forligets punkter i detaljer her.