Ringere erhvervsvenlighed i Silkeborg

Silkeborg synkere dybere og dybere ned ad listen over de kommuner, som virksomhederne ifølge Dansk Byggeri opfatter som ervervsvenlige.

Sidste år lå Silkeborg i midten af det 98 kommuner store felt på plads nummer 46, men i den netop offentliggjorte liste for 2015 er vi dumpet helt ned som nummer 59.

Fra top til bund på to år

De parametre der virkelig tæller i nedturen er ”adminstrationsgebyr”, hvor Silkeborg på to år er raslet fra en førsteplads til nummer 90 – og ”sagsbehandlingstid”, hvor Silkeborg er gået fra nummer 25 til nummer 73 på to år.

I forhold til andre kommuner er vi i forvejen i den tunge ende hvad angår ”uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler”, ”gebyrer” og ”udlicitering på tekniske områder”.

Til gengæld er det gået den rigtige vej på parametre som ”udviklingen i dækningsafgiften”, hvor Silkeborg næsten lå sidst for to år siden, men hvor vi i dag er på plads 29 – og ”kontrol af kædeansvar” hvor vi siden sidste måling er gået fra plads nummer 71 til nummer 32.

Mest erhvervsvenlige kommune

Ifølge målingen er landets mest erhvervsvenlige kommune Hostebro, og den ringeste er Rødovre.

Kommunernes erhvervsvenlighed bliver vurderet ud fra 29 forskellige indikatorer. Det handler om alt fra åbnings­tider på genbrugspladsen til ventetiden på en byggetilladelse og størrelsen på skatter og afgifter.

Du kan se hele målingen her