Større indflydelse til “de varme hænder”

De varmen hænder - medarbejdere i ældreplejen i Silkeborg får nu større indflydelse på det daglige arbejde.

Silkeborg Kommune har nemlig indgået en aftale med alle seks faglige organisationer på sundheds- og omsorgsområdet.

Og den bygger på tillid og samarbejde om at udvikle nye løsninger.

Borgmester Steen Vindum siger, at medarbejderne i ældreplejen skal have mulighed for at bruge tiden på det, der er den allervigtigste opgave: At tage hånd om mennesker, som har brug for hjælp.

- Med den nye aftale vil vi arbejde sammen om at finde nye løsninger og undgå tidskrævende bureaukrati", siger Steen Vindum.

Med i aftalen er FOA, Dansk Sygeplejeråd, Kost og Ernæringsforbundet, Danske Fysioterapeuter, Danske Ergoterapeuter og HK.

Medarbejderne bedre end konsulenter

Det var den lokale afdelingsformand for FOA Ulla Gram, der satte arbejdet i gang med en henvendelse til borgmesteren:

”Der er en meget stor iderigdom blandt medarbejdere og ledere. De ved bedre end eksperter og konsulentfirmaer, hvad der skal til for at gøre tingene på den bedste og mest effektive måde, og nu slipper vi kræfterne løs. Det vil give større arbejdsglæde og nye og bedre løsninger til gavn for både borgerne, medarbejderne og kommunen", siger formanden for FOA i Silkeborg-Skanderborg Ulla Gram.

Nøgleordene i aftalen er tilfredse borgere, større arbejdsglæde for medarbejderne, produktivitet og gode resultater. I dag er der hverken utilfredse borgere eller medarbejdere, men målet er at gøre det endnu bedre sammen.

Processen er sat i gang

I praksis er det medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter og organisationer, der kommer til at udmønte aftalen. Det sker via de fem lokale MED-udvalg, som får indflydelse på, hvad der skal arbejdes med.

Ledelsen i Sundhed og Omsorg har taget hul på møder med alle MED-udvalg for at få de første bud på, hvor der er behov for at sætte ind.

Aftalen blev skrevet under af repræsentanter for organisationerne, borgmester Steen Vindum, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Elin Sonne og næstformand i Ældre- og Handicapudvalget Lars Munksø på Remstruplund torsdag 25. juni.