Jobcenter Silkeborg på Drewsensvej. August 2011.

Ledigheden falder

Ledigheden i Danmark er generelt svagt faldende, og på landsplan er ledighedsprocenten nu på 4,8.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I Silkeborg går det samme vej. Her er ledigheden dog et helt procentpoint lavere end landsgennemsnittet, for vi har kun 3,8 procent ledige i Silkeborg – hvilket er et fald siden samme periode sidste år på 0,3 procentpoint.

I rigtige tal betyder det ifølge mja.dk, at der er 1.625 ledige inden for grupperne dagpengemodtagere og kontanhjælpsmodtagere.

I vores landsel har Skanderborg Kommune den laveste ledighed på 2,6 procent.