Forslag udarbejdet af: DANSK HALBYGGERI A/S & GPP ARKITEKTER A/S

Silkeborg Efterskole vil gerne udvide

Silkeborg Efterskole er i dag nødt til at leje sig ind i haller rundt om i byen, når eleverne skal lave indendørs idræt. Derfor vil Efterskolen nu udvide med en sportshal.

Silkeborg Efterskole flyttede for cirka halvandet år siden ind i det tidligere Marienlund Plejecenter på Gudenåvej. Her er der let adgang til boldbanerne ved stadion, men ingen mulighed for indendørssport.

Silkeborg Kommune har derfor modtaget et forslag om opførelsen af en cirka 1000 kvadratmeter stor og 10 meter høj sportshal. Nu skal der gøres plads i lokalplanen til hallen.

Halprojektet, der er udformet af GPP Arkitekter, rummer en 44 meter lang hal, der skal ligge parallelt med Gudenåvej på den nordlige del af skolens grund.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har sat arbejdet i gang med lokalplanen, men det er nødvendigt, at hallen matcher de eksisterende bygninger, før der gives grønt lys.

Silkeborg Efterskole har også planer om at opføre en lærerbolig på den sydøstlige del af grunden.