Illustration: Silkeborg Kommune

Torve-P: Rådhusgade-indkørsel vedtaget

Den oprindelige plan for parkeringskælderen under Torvet var, at indkørslen skulle gå under Hotel Dania fra Lille Søgade. Nu er indkørslen via Rådhusgade endeligt vedtaget i stedet.

Lokalplanen for Torvet indeholder muligheden for at bygge indkørsel under Hotel Dania, så en dispensation var nødvendig, hvis den i stedet skulle gå via Rådhusgade.

Den dispensation blev i går vedtaget på byrådsmødet.

Under normale omstændigheder håndteres den slags sager i Plan-, Miljø og Klimaudvalget, men Teresa Jørgensen (DF) begærede sagen til afstemning i byrådet.

En fire uger lang høringsrunde havde givet ni indsigelser mod indkørslen fra Rådhusgade, men de var ikke nok til at stoppe godkendelsen.

23 byrådsmedlemmer stemte for, mens DF, LA og Leif Lund (løsgænger) stemte imod. Lars Munksø (løsgænger) og Enhedslisten undlod at stemme.

Byrådet vedtog også at afsætte 10 millioner kroner til ombygning af Rådhusgade.

Ifølge COWIs rapport vil trafikken øges fra 510 biler i døgnet til cirka 1800 biler i døgnet, når parkeringskælderen står færdig.