Foto: Esben Stenfeldt

Gammel aftale blokerer Torve-opgravning

Gravearbejdet til den kommende parkeringskælder begynder på Torvet i denne uge, men nu er der juridiske blokader, fordi Kommunen har fejlvurderet en afgørelse om udeservering.

Forsyningsselskaberne begynder i denne uge arbejdet med at flytte blandt andre strøm- og telefonledningerne. Senere følger kloak-, vand- og fjernvarmeledningerne.

Arbejdet blev annonceret i sidste uge og i den forbindelse blev der også annonceret et stop for udeservering. Silkeborg Kommune har givet Jensens Bøfhus lov til udeservering i mere end 18 år, og Hotel Dania og Underhuset har i mere end 23 år fået lov til at drive forretning på kommunens areal uden, at de har skullet betale noget for det. Ifølge Kommunen står der i aftalerne, at de til hver en tid kan opsiges.

- Nu er der så kommet jurister ind over, som siger, at opsigelsen er en forvaltningsretslig afgørelse, hvor der skal være partshøring først. Vi havde vurderet, at det ikke var nødvendigt for at opsige aftalen om udeservering. Derfor har vi nu i ekspresfart sat en partshøring i gang, siger formand for Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikudvalg Frank Borch-Olsen (K).

På baggrund af klagen og den afventende partshøring, bliver der i første omgang gravet uden om Jensens Bøfhus, Hotel Dania og Underhuset.

- Vi er allerede i dialog med Hotel Dania og Underhuset om, at vi meget gerne vil være fleksible i forhold til, at de flytter deres udeservering på Torvet, hvis de aftaler det med ledningsejerne i forhold til, hvor de skal grave. Men vi er af formelle grunde nødt til at opsige aftalen, så ledningsejerne i denne uge kan komme i gang med at omlægge ledninger. Kommer arbejdet ikke i gang i denne uge, kan forsinkelsen gå ud over julehandlen, fordi Enggaard så bliver nødt til at arbejde i julemåneden foran butikkerne på Torvet, siger Frank Borch-Olsen.

Det har længe været planen, at byggeriet af parkeringskælderen skal stå stille i december 2015 og 2016, så der er ro til julehandlen.