Tange sø og Tangeværket skal bevares

Tange Sø skal ikke sløjfes, der skal sikres levedygtige bestande af laks og havørred, og Tangeværket skal bevares.

Det er borgmestrene for de fire Gudenåkommuner, Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg, blevet enige om, og de sætter nu gang i at finde løsningsforslag til et nyt forløb for Gudenåen ved Tange Sø.

Silkeborgs borgmester Steen Vindum siger i en pressemeddelelse, at Gudenålandet er et enestående område af stor værdi for kommunerne, deres borgere og gæster, og at man med initiativet ønsker at kikke fremad og skabe en bred lokal forankring omkring en fremtidig løsning.

De fire borgmestre har formuleret det fælles mål, at Gudenåen stadig skal være et fantastisk område for både lystfiskere, turister og for befolkningen. Der skal derfor i samarbejde skitseres to til fire alternative løsninger til, hvordan Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø skal se ud.

Løsningsforslagene skal blandt andet beskrive hvordan en ændring af åens løb vil påvirke landskaberne og bymiljøet, hvilke konsekvenser det vil have for for eksempel kanosejlads og lystfiskeri.

Arbejdet med at afklare alternative løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb forventes at tage cirka et år og er opdelt i to faser:

Fase 1, september 2015 – marts 2016:
Indsamling af viden og udarbejdelse af alternative løsningsforslag.
Fase 2, marts 2016 – september 2016:
Evt. yderligere vidensopsamling og borgmesternes anbefaling af et eller flere løsningsforslag til politisk behandling i de fire kommuner.