Foto: Silkeborg Kommune

Daginstitutioner bliver først til mølle

Kommunen ændrer reglerne for at få dit barn i daginstitution. Fremover er det først til mølle.

Hidtil har det været sådan, at barnets alder afgjorde, hvem der skulle have en ledig plads i en af kommunens daginstitutioner. Så længe du nåede at skrive op med ordentligt varsel.

Fra den 1. oktober er der nye regler for ventelisterne til dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Silkeborg Kommune, så det nu er dato for opskrivning, der er vigtig.

Dine chancer for at få den plads du ønsker, vil derfor øges, hvis du skriver op i god tid. Hvis du skriver op senest 14 dage efter barnets fødsel, så er det fødselsdatoen, som gælder.

De nye regler betyder også, at du kan skrive dit barn op til børnehave med det samme. Så hvis du skal have størst mulig sikkerhed for en plads, skal du skrive op knap tre år i forvejen.

Ventelisterne giver stadig fortrinsret til børn, som har søskende i den samme institution eller særlige sociale eller pædagogiske behov.