Silkeborg former fremtidens dagtilbud

Silkeborg er med til at forme, hvordan fremtidens dagtilbud skal se ud i Danmark.

580 børn og 150 pædagogiske medarbejdere i Silkeborg Kommune deltager i et stort forskningsprojekt, der skal give viden om hvordan man bedst kan støtte 0-5-årige børns trivsel, udvikling og kompetencer.

Fem børnehaver, fire vuggestuer og fem legestuegrupper i Silkeborg deltager i projektet, der hedder ’Fremtidens Dagtilbud’.

Opgaven er kort fortalt, at medarbejderne skal afprøve nye måder at gøre tingene på – og derefter finde ud af, hvor meget børnene har fået gavn af det.

- Når alle temaer er kørt i gennem, screener vi hvert enkelt barns sociale, matematiske og sproglige forståelse. På den måde kan vi tydeligt se, om der sker fremskridt. Børnene selv føler intet pres ved hverken screening eller daglige aktiviteter. De giver derimod udtryk for, at de synes, at det hele er sjovt og spændende, siger Gitte Kjærgaard, der er daglig leder af Kragelund Børnehave.

Alle medarbejdere har været på kursus i projektkonceptet og er blevet grundigt indført i metoder og dokumentation.

På den måde sikres den ensartethed, der skal til for at opnå brugbare forskningsresultater, som har til formål at nytænke og opdatere indholdet i dagtilbuddene.

På landsplan er der afsat 25 millioner kroner til forskningsprojektet, der slutter i 2017.