Torve-P: Første spadestik i uge 39

Byggeriet af parkeringskælderen under Torvet begynder tidligere, end der hidtil er meldt ud. Allerede i uge 39 er der første officielle spadestik.

I mandags blev der så småt åbnet op for Torvet, da arbejdet med at flytte strøm-, telefoni- og internetledninger gik i gang. Senere kommer arbejdet med at flytte vand- og fjernvarmerør.

Tirsdag den 22. september er der planlagt første spadestik, mens den rigtige byggestart går mandag den 28. september. Hidtil har meldingen været, at A. Enggaard ville begynde den 5. oktober.

- Vi planlægger at stille grej op i uge 39, og selve arbejdet forventer vi går i gang i uge 40. Der er et lille men, det kommer an på trafikken i Tyskland. Det er tyske maskiner, der skal lave det, siger Ole Jul fra, der er A. Enggaards projektchef på parkeringskælderen.

A. Enggaard A/S har i dag informeret de erhvervsdrivende omkring Torvet med et personligt fremmøde, mens alle naboer inden for 100 meter af Torvet modtager et brev.

Inden opstart vil der blive foretaget en fotoregistrering af de omkringliggende bygninger, for at registere bygningernes tilstand og eventuel revnedannelse.