Foto: Silkeborg Kommune

Forslag: 27 skoledistrikter samles til ni

Elevtallene på Silkeborgs skoler falder, og det fortsætter i årene fremad, hvis man skal tro prognoserne. Derfor har Børne- og Ungeudvalget arbejdet på en sammenlægning af skoledistrikterne.

I dag sidder der færre end 20 elever i hver fjerde skoleklasse i Silkeborg. Hvis ikke der ændres noget, vil hver tredje klasse have færre end 20 elever om fem år.

Derfor har Børne- og Ungeudvalget de seneste måneder arbejdet på en løsning. Nu er der et forslag klar til politisk behandling.

Forslaget slår kommunens 27 skoledistrikter sammen til ni skolefællesskaber. Eksempelvis bliver Balleskolens og Sølystskolens distrikter slået sammen i et fællesskab (se kort nedenfor). Et skolefællesskab består af et antal af de nuværende skoler i et fællesskab med én elevgruppe, én medarbejdergruppe, ét ledelsesteam, én bestyrelse og én økonomi.

Samlet overbygning og valgfag
Sammenlægningen skal ske over en periode på tre år fra skoleåret 2016/2017. Sammenlægning vil ske gradvis og påvirke bestyrelser, ledelse, medarbejderne, økonomien og selvfølgelig eleverne.

På elevområdet skal der første år indføres fælles valgfag inden for de enkelte skolefællesskaber.

I skoleåret 2017/2018 vil 0.-3. klasser med færre end 12 elever blive slået sammen inden for fællesskaberne - i et omfang, der aftales mellem forældre og skoleledere.

Det tredje år, skoleåret 2018/2019, bliver der indfaset fælles overbygning, altså 7.-9. klasser, i fællesskaberne.

Skolefællesskaber er Silkeborg Kommunes svar på, hvordan kvaliteten i folkeskolerne kan holdes, selvom skolerne får færre penge, fordi børnetallet falder.

Forslaget behandles i Børne- og Ungeudvalget 15. september 2015 og i byrådet 28. september 2015. Hvis byrådet godkender forslaget, sendes forslaget i høring frem til 24. november 2015.

Forslaget indeholder ingen planer om skolelukninger.

Elevtallet for Silkeborgs skoler forventes at falde fra 10.367 til 9904 i løbet af de næste fem år.

Forslaget om skoledistrikterne

[caption id="attachment_7766" align="alignleft" width="584"]Klik for større version. Illustration: Silkeborg Kommune Klik for større version. Illustration: Silkeborg Kommune[/caption]