Tirsdag og onsdag havde Marianne Jensen sedler hængende på sin pølsevogn om, at det var Kommunens skyld. De blev fjernet i løbet af onsdagen.

Tulip: Oktober-opsigelse gælder

I morgen forsvinder Torvets Pølsevogn på grund af parkeringskælderen under Torvet. Beskeden om flytningen kom for få dage siden som et chok for forpagteren af pølsevognen, Marianne Jensen, og ejeren Tulip. Men pølsevognen var alligevel opsagt til 1. oktober, siger selskabet.

Fødevareselskabet Tulip opsagde i februar aftalen om stadepladsen til Torvets Pølsevogn over for Silkeborg Kommune. Virksomheden mente, at huslejen i kontrakten var for høj i forhold til de nuværende indtægter på en pølsevogn.

Opsigelsen førte ikke til en ny kontrakt, men Tulip var hele tiden af den opfattelse, at der nok skulle falde en aftale på plads. Silkeborg Kommune bad da heller ikke Tulip om at fjerne pølsevognen på Torvet. Derfor fortsatte virksomheden med at drive pølsevogn ved siden af det gamle rådhus.

Opsagt og så forlænget
Nogle måneder efter opsagde Tulip så kontrakten med forpagter Marianne Jensen med udløb 1. oktober. Tulip ønskede også her at genforhandle kontrakten.

Marianne Jensen gik herefter i en tro om, at hun skulle være ude den 1. oktober.

I slutningen af august nåede Tulip og Marianne Jensen til enighed om at forlænge opsigelsesperioden, så forpagteren i stedet skulle være ude 1. januar. Forlængelsen var dog betinget af, at hvis Silkeborg Kommune bad Tulip om eksempelvis at fjerne eller lukke pølsevognen, så ville forlængelsen bortfalde.

Alligevel ingen forlængelse
Den 3. september modtog Tulip så et brev fra Silkeborg Kommune. Heri stod der, at den 14. september skulle gravearbejdet under Torvet Pølsevogn begynde, så den skulle være væk senest den 11. september.

Tulip satte advokater på sagen, og først på den anden side af weekenden, den 7. september, lå det fast, at der intet var at stille op. Marianne Jensen skulle være ude senest den 10. september. Så kun få dage efter en forlængelse af opsigelsesperioden blev betingelsen udløst og forlængelsen annulleret.

Aftalen mellem Tulip og Silkeborg Kommune havde alle dage haft én dags opsigelse - og faktisk opsagde Tulip den jo i februar.

Tulip meddeler, at hvis Marianne Jensen afleverer et revisorpåtegnet regnskab, skal de nok betale hende for tabt arbejdsfortjeneste frem til 1. oktober. Det er den dato, hun oprindeligt blev opsagt til.