Foto: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg

Nye praktikmuligheder giver flere SOSU’er

Der er udsigt til en truende mangel på social- og sundhedsassistenter, men nye muligheder for praktik kan øge optaget på uddannelsen. SOSU-skolen i Silkeborg får nu mulighed for at sende eleverne på plejehjem.

Antallet af SOSU-assistenter på landsplan er fra 2007 til 2013 steget med 40 procent. I dag er der allerede mangel på SOSU-assistenter på plejecentrene.

Modsat de andre erhvervsuddannelser kan eleverne på sundhedsuddannelserne ikke komme i skolepraktik. De skal i praktik på et hospital. Færre hospitalssenge betyder begyndende mangel på praktikpladser på hospitalerne.

Regionen har gennemført et projekt, hvor SOSU'er er sendt i praktik på plejecentre noget af tiden. Konklusionen af projektet er, at en del af elevernes praktik fremover med fordel kan foregå på kommunernes plejecentre med akutfunktioner. På den måde kan der uddannes flere SOSU-assistenter

- Det har været vigtigt at undersøge, om eleverne kunne følge med opgaverne, som jo i stigende omfang flytter fra hospitalerne til akutte afsnit på kommunernes plejecentre. Det er glædeligt at konstatere, at det ser ud til at være en farbar vej, som kan medvirke til, at vi kan opfylde fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft, siger vicedirektør Karen Brix Roed fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.