Illustration: Arkitekt Preben Skaarup

Plads til dyrene under ny bro

Den nye bro, der skal bygges ved Resenbro for enden af Resendalvej, bliver formentlig lavet så den ligner den nye motorvejsbro lidt længere sydpå.

Arkitekt Preben Skaarup har lavet et skitseforslag, der i går blev præsenteret for politikerne i vej- og trafikudvalget.

Det er også ham, der har tegnet motorvejsbroen.

Den nye bro er dobbelt så bred som den nuværende, og der kommer cykelsti i begge sider.

Desuden vil det, i modsætning til nu, være muligt for både mennesker og dyr at passere under broen langs åen.

Byggeriet af den nye bro ved Resenbro starter først omkring februar 2017, og vil tage otte måneder.