Skole overvejer permanent mobil-forbud

Skægkærskolen indførte efter sommerferien mobilfri skole. I første omgang som et forsøg, men det bliver sandsynligvis en permanent ordning.

Mobilfri skole betyder, at de mindste elever ikke må medbringe mobiltelefon i skole eller sfo, mens de større elever skal aflevere mobilen, når de møder ind om morgenen.

- Vi følte som skole, at brugen af mobiler virkelig var ved at komme ud på et overdrev. Rigtig mange elever sad altid med telefonen i timerne, i frikvartererne og i klubben. Det ville vi gerne lave om på, siger pædagogisk leder på Skægkærskolen, Peter Green.

En rundspørge blandt eleverne viste, at mange konstant sad med mobilen i skødet og tjekkede Instagram og Snapchat midt i undervisningen. De følte, at de var nødt til at være online og tilgængelig konstant, så kammeraterne straks kunne få kommentarer til deres indlæg.

- Vi tror på, at børnene har brug for at få fri fra mobiltelefonen, og at dens blotte tilstedeværelse kan nedsætte koncentrationsevnen i væsentligt grad, siger Peter Green.

En engelsk undersøgelse viser, at udbyttet af undervisningen er markant højere på de skoler, der er mobilfri.

Peter Green er klar over, at der kan være situationer, hvor mobilen kan bruges i undervisningssammenhæng – eksempelvis hvis der skal laves film eller tages billeder. I de situationer vil læreren udlevere mobilerne til eleverne, så de i en afgrænset periode kan bruge den som et arbejdsredskab på linje med computeren.

Forsøget med mobilfri skole løber frem til efterårsferien. Herefter skal forsøget evalueres og sandsynligvis gøres permanent, oplyser skolen.