De Radikale sender vindmøller til byrådet

På mandagens møde i Plan- Miljø- og Klimaudvalget valgte et flertal at stoppe de igangværende vindmølleprojekter ved henholdsvis Marsvinslund ved Vium og Bredlund syd for Hjøllund. Nu sender Johan Brødsgaard (R) sagerne i byrådet.

I maj måned behandlede udvalget en sag om tre kæmpevindmøller ved Aunstrup Gods. Det projekt blev stoppet, fordi der var usikkerhed om, hvorvidt lavfrekvent støj fra vindmøllerne ville være sundhedsskadelig.

Nu har udvalget så valgt at stoppe yderligere to af i alt fire projekter om vindmøller i kommunen.

Som eneste udvalgsmedlem stemte de Radikales, Johan Brødsgaard, for de to projekter. Han mener, at det sender et dårligt signal til private investorer.

- Det er problematisk, at vi lægger projekter ned, som overholder lovgivningen – og for Bredlunds vedkommende er kommuneplanlagt. Altså, giver vi private investorer den idé, at de kan anlægge møller i kommunen, men når det kommer til stykket, så lever partierne ikke op til den kommuneplan, som blev vedtaget af alle partierne i det tidligere byråd (V, K, O, S, SF), og som man som kommune og politikere, er forpligtet til at arbejde efter. Det skaber usikkerhed hos dem der vil investere i vores kommune, og det er rigtig skidt, udtaler Johan Brødsgaard.

Silkeborg Kommune ligger i bund i Region Midtjylland, når det kommer til bæredygtigt energiforbrug, da kommunen fortsat benytter sig af en overvejende mængde af fossile brændsler.

- I skåltalerne kalder vi os en ”grøn” kommune og bryster os af vores natur og miljø, men i virkeligheden fører Silkeborg Kommune en kulsort klimapolitik, siger Johan Brødsgaard.

De to projekter skal dog også drøftes i byrådet, da Johan Brødsgaard begærede sagerne på næste dagsorden - en mulighed alle udvalgsmedlemmer har. Så nu skal byrådet forholde sig til, om man vil arbejde for mere grøn energi.