Psykisk syge bliver sundere i Silkeborg

I vores kommune har et sundhedsprojekt forsøgt at vende op og ned på kost- og motionsvaner for 52 borgere med psykiske lidelser - og det er sket med stor succes. "Liv i sundhed," hedder projektet.

En evaluering viser mere grønt og mere motion har gavnet alle deltagerne, der har fået et lavere BMI og giver udtryk for bedre trivsel.

Fælles for alle deltagerne er, at de er tilknyttet et af kommunens væresteder og bosteder.

Sundere måltider, motion og mindfullness har været nogle af de afgørende ingredienser, der nu har givet deltagerne et sundere liv, fortæller Kirsten Slumstrup, som er sektionsleder i Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune, i en pressemeddelelse.

- Det positive ved denne undersøgelse er, at vi stort set på alle parametre ser forandringer i den rigtige retning. Det er ikke store forandringer, men for denne målgruppe, hvor livet ofte er præget af store udsving i overskud og motivation, er et lille skridt en stor succes.

"Liv i sundhed" er samarbejdsprojekt mellem Regionspsykiatrien i Silkeborg, Den kommunale Psykiatri og Sundhedshuset i Silkeborg Kommune samt praktiserende læger