Silkeborg afsøges for muslimske grave

Flere kirkegårde rundt om i landet rummer allerede muslimske gravpladser, og nu kommer der måske også nogle i Silkeborg, det skriver mja.dk.

Silkeborg Provstiudvalg er blevet bedt om at finde plads til grave til muslimer, og et forslag om 32 dobbeltpladser ved Alderslyst kirkegård er i spil.

Muslimer med ikke-dansk baggrund bliver oftest begravet i deres hjemland, men i fremtiden stiger behovet for danske gravsteder til muslimer.

Ifølge mja.dk, vil der være behov for cirka syv muslimske gravpladser om året, så de 32 dobbeltpladser rækker kun til op mod fem år.

Muslimer skal helst begraves inden for 24 timer, de må ikke kremeres og må som udgangspunkt ikke begraves i en kiste. De skal ligge på højre side med ansigtet mod Mekka.

I Danmark skal kirkegårdsbestyrelsen og den muslimske menighed blive enige om det, hvis der skal foretages begravelse uden kiste.