Foto: Silkeborg Kommune

Bevaringsværdig gård skal rives ned

Hvis du har et særligt forhold til de bevaringsværdige bygninger på Sejlingvej 13D, så er det nu, du skal melde dig.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at rive bygningerne ned, men den ansøgning skal først i offentlig høring i mindst fire uger.

Bygningen er registeret som klasse-3-bevaringsværdig, hvilket er en høj værdi.

Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er mest bevaringsværdig.

En klasse-3-bygning er et fremtrædende eksempel på sin tids arkitektur, kulturhistorie eller håndværksmæssige evner.

Frem til den 15. oktober har alle mulighed for at komme med indsigelser mod nedrivningen af Sejlingvej 13D i Sejling, der rummer en gammel gård.

De nuværende ejere overtog bygningen sidste år.

Der findes 5221 bevaringsværdige bygninger i Silkeborg kommune.