Foto: Esben Stenfeldt

Ældre-venligt budget faldet på plads

Partierne i Silkeborg Kommune er blevet enige om næste års budget.

Det er et bredt politisk flertal, der står bag budgetaftalen – alle er med, undtagen Enhedslisten.

Det er et budget i balance, hvor der er flere penge til ældre og sårbare borgere, og særlig fokus på at få unge i uddannelse og flygtninge i arbejde.

Borgmester Steen Vindum siger i en meddelelse at Silkeborg er en kommune i vækst.

- Vores befolkning vokser, virksomhederne skaber nye arbejdspladser, vi har målrettet forbedret vores erhvervsklima, og vi har sikret et fornuftigt kommunalt serviceniveau med et budget, hvor indtægter og udgifter er i balance, siger borgmesteren.

Derfor har politikerne prioriteret ældre og sårbare borgere, og sat særligt fokus på at få unge i uddannelse og flygtninge i arbejde.

Nyt økonomisk niveau
Parterne bag budgetaftalen er derfor enige om, at der også i 2017-19 skal være balance i budgettet. Det er nødvendigt at tilpasse kommunens økonomi til et nyt økonomisk niveau, og i forbindelse hermed forud for budgetlægningen af 2017 at finde forslag, der kan reducere driftsudgifterne med 150 mio. kr. Medarbejdere og ledere vil blive inddraget i processen.

Flere penge til ældre
I budgettet for 2016 får ældreområdet tilført 5 mio. kr. Desuden disponeres ældremilliarden med 14,8 mio. kr. til ældreområdet og 600.000 kr. til sundhedsområdet. Dermed prioriteres det at tilføre midler til ældreområdet.

Flere penge til sårbare borgere
Familieområdet får 3 mio. kr. ekstra til sårbare familier, og der tilføres 2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede og borgere med funktionsnedsættelser som følge af fremskridende sygdom.

Unge i uddannelse og flygtninge i arbejde
Forligsparterne ønsker, at der udarbejdes en strategi med en vifte af sammenhængende og målrettede indsatser for at støtte flere udsatte unge i at komme i uddannelse. Og med baggrund i den stigende tilgang af flygtninge gennem de senere år ønsker Silkeborg Kommune at styrke indsatsen for at få flere nytilkomne flygtninge i arbejde. Der afsættes 1 mio. kr. til hver af de to opgaver for at støtte igangsætningen af aktiviteterne.

Nyt kulturhus i Alderslyst
Forligsparterne er enige om at prioritere 12 mio. kr. til i samarbejde med lokalrådet og foreninger at bygge et nyt kulturhus på 500 m2, der hvor Nordre Skole ligger i dag. Det betyder, at den nuværende Nordre Skole rives ned, og at der reserveres et areal til nye boliger til voksne med svær udviklingshæmning (3x12 boliger), som skal opføres i 2017-2018. Den resterende grund søges solgt til byggeri af private boliger. Det nye kulturhus skal rumme en lang række foreningsaktiviteter i Alderslyst. Det betyder, at Ny Kjærsgård nedlægges og sælges enten som bygning eller som byggemulighed. De aktiviteter, som i dag naturligt er placeret på Sølystskolen ventes at fortsætte. Det gælder også Rosengårdscenterets aktiviteter.

Nye svømmeanlæg
Kultur- og fritidsområdet tilføres 1,3 mio. kr. til senere udmøntning. Samtidig ønsker forligsparterne, at der skal udarbejdes et konkret forslag til et nyt svømmecenter på Søholt med et 50 m bassin som afløser for Svømmecenter Nordvest. Forslaget skal fremlægges på budgetseminaret i august 2016. Samtidig skal der udarbejdes forslag til at renovere de nuværende søbade ved Almind sø, og mulighederne for at placere et bynært søbad ved Silkeborg Langsø neden for Jyske Bank skal undersøges. Forligsparterne er på den baggrund enige om, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at deltage i det videre arbejde med et Mulitcenter Silkeborg på Sanistål-grunden.

Fejring af Silkeborgmotorvejen
Der afsættes endvidere 1 mio. kr. til fejring, når Silkeborgmotorvejen åbner i 2016, samt til lancering af nogle af de nye vækstmuligheder, som motorvejen giver.