Kommunen skærer grøde for tredje gang

De seneste dage har vandstanden i Gudenåen og Langsøen været langt over det normale niveau for årstiden. For første gang nogensinde skærer Kommunen nu grøde for tredje gang på et år.

Regulativet for grødeskæring bestemmer faktisk, at der kun må skæres grøde en eller to gange om året, men nu er byrådsmedlem Jarl Gorridsen (V) gået til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og Naturstyrelsen med den begrænsning. Han mener, at begrænsningen er forkert. Kommunen har da også valgt at se stort på begrænsningen og skære grøde for tredje gang.

Mellem Kongensbro og Tange Sø skal der i dag og to dage frem skæres grøde for at øge vandgennemstrømningen.

Adskillige borgere langs Gudenåen har de seneste dage oplevet stigende vandstand og oversvømmede haver. De store mængder vand stammer fra det kraftige nedbør, der ramte Skanderborg for et par uger siden.

Samtidig er mængden af grøde, altså vandplanter, højere end sædvanligt på grund af vandremuslingen. Den lille musling hører ikke naturligt hjemme i Gudenåen, men har fundet vej hertil alligevel. Muslingen gør vandet mere klart. Dermed bliver betingelserne bedre for vandplanterne, så der kommer flere af dem.

Vandstanden i Langsøen og ved Ringvejsbroen er væsentligt forhøjet. I Langsøen er vandstanden lige så høj, som den var i januar, da der senest var oversvømmelser.