Foto: Google Maps

Indkaldelse: Sejs Skole lukker i 2016

- Sejs Skole lukker sommeren 2016, sådan lyder overskriften i en indkaldelse til informations- og debatmøde på torsdag om den nye skolestruktur. Det er Sejs Skoles bestyrelse, der anvender den formulering.

Børne- og Ungeudvalget har foreslået en ændring af den nuværende skolestruktur i kommunen. I stedet for 27 skoler med hver deres skoledistrikt, skal de slås sammen i ni fællesskaber. Silkeborg Kommune har netop lagt op til, at ingen skoler skal lukke i den nye struktur.

Et skolefællesskab skal bestå af mellem to og fem skoler, der har fælles ledelse, medarbejderstab og økonomi. Eleverne tælles også som én gruppe, der bliver fordelt i klasser af minimum 12 elever. Hvert fællesskab skal have én overbygning for 7.-9. klasse.

Sejs Skole skal ifølge planen indgå i fællesskab med Langsøskolen og Resenbro Skole. Det betyder, at lærerne kan få tjeneste på alle tre skoler.

Fra skoleåret 2017 kan elever i 0. til 3. klasse risikere overflytning til en anden skole, hvis der er færre end 12 elever i klassen.

Fra skoleåret 2018/2019 bliver overbygningen for de tre skoler lagt sammen.

- Skolen som den er i dag, står til at lukke, og det "skolefællesskab", der kommer i stedet, er bare ikke godt nok, sådan skriver en forælder til to kommende skoleelever på Facebook.

Sejs Skoles bestyrelse holder informations- og debatmøde om forslaget om den nye skolestruktur på torsdag den 24. september klokken 19.30 i Østfløjen på Sejs Skole. Det foregår altså under en overskrift om, at skolen lukker, hvilket ikke er tilfældet.

På mandag behandler Byrådet forslaget om den nye skolestruktur på byrådsmødet.

På Sejs Skole har ingen klasser færre end 20 elever.